Kongeskjøtene

Kongeskjøtene

Publisert av Thomas Leander Tobiassen den 25.09.23. Oppdatert 14.11.23.

Boka er blitt en unik kilde til bosettingshistorien i Alta kommune. Hver av de 272 skjøtene inneholder beskrivelser av den enkelte boplass og slåtter, til sammen 1628 eiendommer. Ingen eldre kilder har en så detaljert informasjon om hvor folk bodde og hvilke områder de brukte for å livnære seg og sine husdyr.

På de 456 sidene boka består av er det samlet

  1. En gjennomgang av hvor eiendommene ligger i dag
  2. Identifisering av bøndene som er nevnt i Kongeskjøtene
  3. En fullstendig oversikt over stedsnavn som er brukt i beskrivelsene av eiendommene
  4. En mengde kart og fotografier som gjør boka både informative og leseverdig

Boka er innbundet og trykket i A4-format. Prisen er kr. 600,00 (+ eventuelle forsendelseskostnader kr. 70,00).

Klikk her for å gå direkte til handlekurven

 

Vi har valgt å her publisere forord og innledning av boken. Som en smakebit for de interesserte.

Det følger også med et dokument med noen Rettelser av innholdet i boken.

 

Forord og innledning samt Rettelser ligger som et vedlegg nederst på denne siden.

 

 Vi takker våre støttespillere som gjennom økonomiske tilskudd har bidratt til utgivelsen.