Nytt bokprosjekt fra Alta historielag

Nytt bokprosjekt fra Alta historielag

Nytt bokprosjekt fra Alta historielag

I kjølvannet av «Kongeskjøtene i Alta» har vi nå startet opp arbeidet med nyutgivelse av Knud Leems banebrytende storverk fra 1700- tallets Finnmark.

Knud Leem var prest og språkviter. Han tok teologisk eksamen i 1715 og studerte samisk i Trondheim. I 1725 ble han misjonær i Porsanger og Laksefjord og i 1728 ble han sokneprest i Talvik.

Knud Leems bok er en unik kilde til kunnskap, ikke bare om samene, men om Finnmark generelt på 1700-tallet. Den er systematisk inndelt i 23 tematiske kapitler, om samenes opprinnelse, språk og karakter, om klesdrakt, boliger og hverdagsliv, om reindrift, jakt, fiske og håndverk, om diverse kulturelle særpreg og om folketro. Boka bygger på notater forfatteren skrev ned i sin tid som misjonær og prest i Finnmark.

Boka er skrevet på 1700-talls dansk, trykket med gotiske bokstaver og er i tillegg svært vanskelig å få tak i. I 2025 er det 300 år siden Knud Leem begynte sitt virke i Finnmark, og planen er å gi ut en moderne norskspråklig utgave av boka. Den er rik på samiske ord, særlig betegnelser på planter og dyr, men med Knud Leems egen samiske rettskriving. En del av prosjektet vil derfor dreie seg om å modernisere ortografien i de samiske ordene.

Hos Knud Leem finner vi en jordnær innlevelse, nysgjerrighet og sympati i møte med befolkningen. Dette er holdninger som man ofte savner i andre kilder fra samme tid.

Boka vil bli illustrert med 100 kobberstikk. Det finnes en versjon av kobberstikkene som er fargelagt for hånd på 1700-tallet, og Alta historielag har skaffet seg digitale skanninger av disse illustrasjonene. Så vidt vi vet har illustrasjonene aldri tidligere vært utgitt samlet og sammen med teksten.

Vi er nå i gang med å søke etter eksterne sponsorer og går alt som vi håper på, vil utgivelsen kunne skje høsten 2025.